پایان نامه افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشجویان

دسته بندي : انسانی،تجربی،ریاضی » رشته علوم تربیتی

 این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول:

1-1. مقدمه ...............................................................................................................

1-2. بیان مساله ........................................................................................................

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق .................................................................................

1-4. اهداف تحقیق ....................................................................................................

1-5. فرضیه‌های تحقیق ............................................................................................

1-6. متغیرهای تحقیق ...............................................................................................

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان اختصاصی.................................................

فصل دوم:

2-1. خانواده .............................................................................................................

2-2. ازدواج ..............................................................................................................

2-3. رضایت زناشویی .............................................................................................

2-4. عوامل موثر بر رضایت زناشویی ....................................................................

2-4-1. سن ازدواج و رضایت‌مندی زناشویی .........................................................

2-4-2. جنس و تفاوتهای جنسیتی در رضایت زناشویی .........................................

2-4-3. مهارت‌های ارتباطی و رضایت زناشویی .....................................................

2-4-4. تفکر و شناخت در رضایت زناشویی ..........................................................

2-4-5. سوابق تربیتی و خانوادگی و رضایت زناشویی ..........................................

2-4-6. خانواده اصلی و نقش شناخت‌ها، اندیشه و باورهای زیر بنایی در رضایت زناشویی       

2-5. طرحواره ..........................................................................................................

2-5-1. طرحواره‌ها و افکار خودکار ........................................................................

2-5-2. طرحواره‌ها و اسنادها .................................................................................

2-5-3. طرحواره‌ها و انتظارات ................................................................................

2-5-4. طرحواره‌ها و فرضیات ................................................................................

2-5-5. طرحواره‌ها و استانداردها ...........................................................................

2-5-6. نقش طرحواره‌ها در روابط خانوادگی ........................................................

2-5-6- الف). شکل گیری طرحواره‌های خانوادگی .................................................

2-5-7. طرحواره‌های ناکارآمد ................................................................................

2-5-8. منشاء طرحواره‌های ناکارآمد اولیه .............................................................

2-5-9. انواع طرحواره‌های ناکارآمد اولیه ...............................................................

2-5-9- الف). حوزه اول: بریدگی و طرد .................................................................

2-5-9- ب). حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل ............................................

2-5-9- ج). حوزه سوم: محدودیت‌های مختل .........................................................

2-5-9- د). حوزه چهارم: معطوف به دیگری بودن

2-5-9- ر). حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و باز داری .............................

2-5-10. خصوصیات طرحواره‌های ناکارآمد اولیه .................................................

2-5-11. سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد ......................................................................

2-5-12. طرحواره درمانی .......................................................................................

2-5-12- الف). شناسایی و ارزیابی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه............................

2-5-12- ب). تغییر، اصلاح و بازسازی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه.....................

2-5-13. بازسازی طرحواره‌های حاصل از خانواده اصلی در رویکرد طرحواره- محور

2-5-13- الف). راهبردهای تجربی (هیجانی)............................................................

2-5-13- ب). راهبردهای شناختی ...........................................................................

2-5-13- ج). تکنیک‌های بین فردی ..........................................................................

2-5-13- د). الگو شکنی رفتاری ..............................................................................

2-6. حمایت پژوهشی از اثر بخشی رویکرد طرحواره- محور.................................

فصل سوم:

3-1. روش پژوهش...................................................................................................

3-2. جامعه آماری، نمونه پژوهش و روش نمونه گیری..........................................

3-3. روش جمع آوری داده‌ها...................................................................................

3-4. ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی آزمونها ..........................................................

3-4-1. فرم مشخصات دموگرافیک، نمونه مورد پژوهش........................................

3-4-2. پرسشنامه DASS.........................................................................................

3-4-3. پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ (YSQ)................................................

3-4-4. پرسشنامه رضایت زناشویی امزیچ..............................................................

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1) مقدمه

2) بیان مساله

3) اهمیت و ضرورت تحقیق

4) اهداف تحقیق

5) فرضیه‌های تحقیق

6) متغیرهای تحقیق

7) تعریف مفهومی و تعاریف عملیاتی متغیرها

دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1840 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 125

حجم فایل:586 کیلوبایت

 قیمت: 90,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل