پایان نامه بررسی افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار

دسته بندي : انسانی،تجربی،ریاضی » رشته علوم تربیتی
این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول

مقدمه موضوع تحقيق                                                                       2

الف – مسئله                                                                                  2

ب – فرضيه                                                                                   2

فايدة تحقيق                                                                                  3

روش انجام تحقيق                                                                           3

پيش فرض                                                                                   4

نمونة تحقيق و چگونگي نمونه برداري                                                     4

روش آماري تحقيق                                                                          5

روش جمع آوري داده ها                                                                    5

تعريف واژه ها                                                                       5

الف – افسردگي                                                                     5

ب – ورزش                                                                                   6

فصل دوم

تعريف افسردگي                                                                             8

علائم افسردگي                                                                     8

عنوان                                                                                                         صفحه

نشانه هاي افسردگي تب قطبي                                                             9

1-نشانه هاي بد جاني                                                                       9

2-نشانه هاي شناختي                                                                       9

3-نشانه هاي انگيزشي                                                             9

4-نشانه هاي بدني                                                                           9

طبقه بندي افسردگي                                                                        10

دوره افسردگي                                                                      10

فصل سوم

جامعه تحقيق                                                                                12

نمونه برداري                                                                                 12

نمودار شماره 1                                                                     14

نمودار شماره 2                                                                     16

نمودار شماره 2                                                                     18

نمودار شماره 4                                                                     20

ابزار تحقيق                                                                                   21

نمودار شمارة 5                                                                     22

نمودار شمارة 6                                                                     23

عنوان                                                                                                         صفحه

دستور اجرا                                                                                   24

نحوه نمره گذاري                                                                            24

جدول تحقيق ميزان افسردگي                                                              24

جدول شماره 1                                                                     25

طرح آزمايشي                                                                                25

الف – متغير مستقل                                                                         26

ب – متغير وابسته                                                                           26

شيوه اندازه گيري                                                                            26

كنترل ها                                                                                     27

نمودار شماره 7                                                                     28

نمودار شماره 8                                                                     29

فصل چهارم

تحليل نتايج                                                                                  34

شيوه اندازه گيري                                                                            34

شيوه گروه بندي                                                                             34

جدول شماره 1                                                                     35

جدول شماره 2                                                                     37

عنوان                                                                                                         صفحه

محاسبه لايه هاي آماري گروه اول                                                         39

محاسبه لايه هاي آماري گروه دوم                                                         37

جدول شماره 3                                                                     40

جدول شماره 4                                                                     40

الف تدوين فرضيه                                                                            40

مسأله                                                                                         40

فرضيه                                                                               40

آزمون و مقايسه ميانگين دو گروه مستقل                                        41

خطاي استاندارد                                                                              41

جدول شماره 5                                                                     41

فرضيه در اين بخش                                                                         42

فرضيه صفر                                                                                   42

فرض خلاف                                                                                  42

نتيجه                                                                                         42

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري                                                                         45

خلاصه فصول                                                                       46

عنوان                                                                                                         صفحه

مشكلات و محدوديتها                                                                       47

پيشنهادات                                                                                    49

منابع                                                                                          50

دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1669 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل:1,788 کیلوبایت

 قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل