پایان نامه بررسي عملكرد مدیران تحصیلکرده و غير تحصيلكرده

دسته بندي : انسانی،تجربی،ریاضی » رشته علوم تربیتی
این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فهرست

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول................................................................................................................... 1                                              

مقدمه......................................................................................................................... 2

تعريف موضوع.......................................................................................................... 4

اهميت موضوع.......................................................................................................... 7

اهداف تحقيق............................................................................................................ 10

فرضيات تحقيق........................................................................................................ 11

قلمرو تحقيق............................................................................................................. 12

تعاريف اصطلات...................................................................................................... 13

فصل دوم................................................................................................................. 15

پيشينه و ادبيات تحقيق مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق ............................. 16

فصل سوم................................................................................................................ 24

سير تحول مديريت................................................................................................... 25

نظريه كلاسيك مديريت............................................................................................ 25

نظريه مديريت علمي................................................................................................. 26

نظريه مديريت اداري................................................................................................ 27

نظريه بوروکراسي................................................................................................... 27

مزايا و محدوديتهاي عمده تئوري کلاسيک مديريت ............................................... 28

مکتب روابط انساني................................................................................................. 28

تئوري علم مديريت ................................................................................................. 29

نگرش سيستمي ....................................................................................................... 29

مديريت اقتضائي...................................................................................................... 30

تاثير تئوريهاي مديريت بر مديريت آموزشي........................................................... 31

تعاريف مديريت........................................................................................................ 35

ويژگيهاي منحصر به فرد مديريت........................................................................... 37

مهارت مورد نياز مديران......................................................................................... 39

عوامل موثر در موفقيت مديران............................................................................... 44

ارزشيابي اثر بخشي و كارآمدي مديران................................................................. 45

عوامل موثر در اثر بخشي سازمان ........................................................................ 49

وظايف مديران......................................................................................................... 51

برنامه ريزي ........................................................................................................... 53

انواع برنامه ريزي.................................................................................................... 54

مراحل عمده برنامه ريزي........................................................................................ 55

برنامه ريزي موثر.................................................................................................... 56

سازماندهي-تامين بكارگيري نيروي انساني........................................................ 59-57

نظارت و كنترل........................................................................................................ 60

هدايت و رهبري....................................................................................................... 61

سلسله مراتب نيازها................................................................................................. 63

انگيزش و رفتار....................................................................................................... 64

بهداشت رواني......................................................................................................... 65

تئوري x و y .......................................................................................................... 66

نظريه گروهاي انساني............................................................................................. 67

مطالعات در مورد نظريه رهبري............................................................................. 68

سيستم مديريت ليكرت............................................................................................. 71

رهبري اقتضايي....................................................................................................... 72

رهبري موفق............................................................................................................ 73

همگاني و رهبري..................................................................................................... 74

رهبري مبتني بر عشق و محبت................................................................................ 76

مديريت مشاركتي .................................................................................................... 79

شرايط لازم براي اثر بخش بودن مشاركت............................................................ 81

مزاياي مشاركت....................................................................................................... 82

برنامه ريزي و اجراي تغيير.................................................................................... 84

فرآيند ايجاد تغيير.................................................................................................... 86

خلاقيت و نوآوري.................................................................................................... 87

فرآيند خلاقيت.......................................................................................................... 88

ويژگي افراد خلاق.................................................................................................... 89

موانع خلاقيت........................................................................................................... 90

استراتژي نوآوري................................................................................................... 91

روابط انساني........................................................................................................... 92

روابط انساني در مدرسه......................................................................................... 93

شاخص روابط انساني مطلوب................................................................................. 95

عوامل موثر در ايجاد رضايت خاطر معلمان........................................................... 96

فصل چهارم

روش تحقيق............................................................................................................ 101

جامعه آماري.......................................................................................................... 102

ابزار جمع آوري اطلاعات....................................................................................... 103

نحوه جمع آوري اطلاعات....................................................................................... 104

روشهاي آماري تحقيق........................................................................................... 105

فصل پنجم ............................................................................................................. 106

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه يك........................................................ 107

نمودار فرضيه 1..................................................................................................... 108

جدول شماره 2 فرضيه 1....................................................................................... 109

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه دو......................................................... 111

نمودار فرضيه 2..................................................................................................... 112

جدول شماره 2 فرضيه 2....................................................................................... 113

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه سه........................................................ 115

نمودار فرضيه 3..................................................................................................... 116

جدول شماره 2 فرضيه 3....................................................................................... 117

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه چهار..................................................... 119

نمودار فرضيه 4..................................................................................................... 120

جدول شماره 2 فرضيه 4....................................................................................... 121

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه پنج........................................................ 123

نمودار فرضيه 5..................................................................................................... 124

جدول شماره 2 فرضيه 5....................................................................................... 125

خلاصه تحقيق و نتيجه ........................................................................................... 128

پيشنهادات .............................................................................................................. 131

محدوديتها و تنگناهاي تحقيق.................................................................................. 133

پيوستها

منابع و ماخذ

پرسشنامه

حدود انتظارات مديران

شيوه نامه انتصاب مديران

 

 

دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1963 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 130

حجم فایل:569 کیلوبایت

 قیمت: 90,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل