لیست فایل ها - صفحه 2

مقايسه تاثير الگوي مبتني بر روش مشاركتي و الگوي مبتني بر روش يادگيري انفرادي

این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی مقایسه هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در یک شهرستان- شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پایان نامه بررسی مددکاری

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مددکاری- شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پایان نامه بررسی مبانی شهادت زنان در اسلام

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مبانی شهادت زنان در اسلام - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پایان نامه بررسی کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی