فایل های دسته بندی رشته مدیریت - صفحه 1

پایان نامه طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه روش تحقيق تاثير تبليغات بر ميزان فروش محصولات

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی روش تحقيق تاثير تبليغات بر ميزان فروش محصولات - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه روش تحقیق و پروپوزال بررسی مدیریت بهره وری

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی روش تحقیق و پروپوزال مدیریت - بهره وری - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پایان نامه روش تحقیق بررسی مدیریت آموزشی

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی روش تحقیق مدیریت آموزشی - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارآموزی شرکت هواپیمایی

این گزارش کاروزی با فرمت Word قابل ویرایش بوده و همچنین آماده پرینت میباشد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ايزو (ISO)

ايزو (ISO)

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب استان گلستان

این گزارش کاروزی با فرمت Word قابل ویرایش بوده و همچنین آماده پرینت میباشد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی بر کارآفرینی دانشجویان

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی رابطه هوش معنوی بر کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل